Svenska framstående fotografer

Sverige har flertalet riktigt duktiga fotografer erkända världen över, inte bara för ett tekniskt kunnande och snygga välkomponerade bilder, utan även för bilder som säger något, som illustrerar och har ett budskap. Ofta vågar svenska fotografer stå upp för både de personer de fotar, men framför allt för budskapen. Bilder och budskap om människors lika värde, religionsfrihet eller olika politiska synvinklar. Ofta skapar bilderna debatt och grupper från olika håll reagerar, vill förbjuda och ta bort. Som fotograf och konstnärlig aktör i Sverige lever fotograferna väl, men det globala trycket från omvärlden kan ibland vara svårt att ana och vilka konsekvenser de konstnärliga uttrycket kan få. Vi ska titta närmare på det typiskt svenska fotograferandet och på några välkända svenska fotografer.

Som svensk är det svårt att säga vad som är typiskt svenskt. Det bästa är att lyssna på kunnigt folk utanför landets gränser samtidigt som man gör en sammanställning av det faktiska och befintliga som man har runt omkring sig. Detta skapade en av Sveriges största fotoinsamlingar som höll på mellan 1970 och år 2000. Den heter Mellan verkligheter och skildrar svensk fotohistoria under dessa tre decennier. Tre decennier då det konstnärliga uttrycket och det dokumentära stod mot varandra åtskilliga gånger. Boken Mellan verkligheten visar bilder av 14 nutida konstnärer, däribland Dawid, Gunnar Smoliansky, Catharina Gotby, Gerry Johansson, Annika von Hausswolff och Tuija Lindström. Många av konstnärerna lever än idag och fortsätter att fotografera talande bilder och bilder med ett starkt uttryck.

Tuija Lindström

Ett av Sveriges och nordens starkaste kvinnliga avtryck på fotohimlen. Tuija Lindström dog i december 2017 och lämnade ett stort tomrum efter sig. Tuija Lindström föddes i Finland, men levde större delen av sitt liv i Sverige och blev Sveriges första kvinnliga professor i fotografi, hon verkade på Universitetet i Göteborg. Hennes uttryck i fotograferandet var alltid uttrycksfullt och tvetydigt. Tidigt konfronterade hon betraktaren med normbrytande fotografier framför allt inom kön och sexualitet. Hon var tidigt ute med ett feministiskt uttryck i sina starka bilder och hon vågade se saker ur andra perspektiv än de invanda. På Göteborgs Universitet skapade hon en helt ny fotografutbildning med en tvåårig masterutbildning och även filmvetenskap som gjorde att högskolan bytte namn till Högskolan för fotografi och film.

Fotograf Anders Petersen

Anders Petersen är en av Sveriges största fotografer som under mer än 45 år har fotograferat. Nästan uteslutande har han fotograferat människor och möten, för det är i mötena det händer. Han har en konstnärlig ådra och har prövat att både måla och skriva, men han konstaterade snabbt att det blev för ensamt. Han tycker om människor, vilket syns i hans fotografier som både är uttrycksfulla och försöker visa vad människan känner just där och då, den dagen och vid det tillfället. Han har ofta ett sammanhang och en plats som begränsar utrymmet, ett kafé, ett mentalsjukhus, ett torg eller en plats. Dock är det hela tiden i mötena med människorna och möten mellan människor han finner fototillfällen. Petersen har publicerat ett trettiotal fotoböcker.

Fotograf Elisabeth Ohlsen Wallin

Elisabeth Ohlson Wallin är en av Sveriges mest omdiskuterade fotografer just nu och hon är i särklass en av de mest provocerande och samtidigt fantastiska fotografer. Hon har ett uttryck som hyllar människan precis som den är, samtidigt är hennes fotokonst starkt samhälls- och normkritisk. Hon startade sin fotokarriär som fotojournalist 1980 men hennes stora internationella genomslag blev Ecco Homo. Ecco Homo-utställningen visade bilder av Jesus tillsammans med hbtq-personer och gav upphov till många, långa och hetsiga debatter där konstnärlig frihet ställdes mot respekt och religion. Hon tvekar aldrig att ställa saker, bilder och uttryck på sin spets för att budskapet skall gå fram. Budskapet är helt enkelt människors lika rättigheter och rätt att vara precis som de är oavsett plats på jorden.

Fotograf Paul Hansen

Paul Hansen hör till fotograferna som har konstnärligheten i fotograferandet inom dokumentärsegmentet. Han är nyhetsfotograf för den stora dagstidningen DN och baserad i Stockholm. Men Paul Hansen hör även till de mest respekterade fotograferna världen över. Hans skildringar av både den arabiska våren och jordbävningsdrabbade Haiti samt andra händelser runt om på jorden ger alltid plats åt uttrycket empati samtidigt som bilderna visar en verklighet som behöver berättas för omvärlden. Paul Hansens bilder har alltid ett starkt uttryck och skildrar nästan alltid det drabbade folket, de vanliga människorna som får stå ut med händelser som ingen önskar uppleva. Samtidigt finns foton från samma tidsperiod som utstrålar hopp om nya tag och nya dagar. Denna fina balans ger ett samlat uttryck av Paul Hansens bilder.